O NAS DOTACJE KONTAKT
 

Pol-Inowex oferuje specjalistyczne i kompleksowe usługi w zakresie demontażu, montażu, pakowania i relokacji obiektów przemysłowych i maszyn na całym świecie.

 
 

Od powstania spółki w 1991 mamy w swoim dorobku demontaż i ponowny montaż w innym miejscu wielu tysięcy ton maszyn i urządzeń przemysłowych, a także pełnych linii produkcyjnych. Działamy na rynku międzynarodowym m.in. w następujących dziedzinach przemysłu:

 • cukrownictwo
 • przemysł papierniczy
 • przemysł chemiczny
 • branża energetyczna
 • branża cementowa
 • przemysł spożywczy
 • branża tworzyw sztucznych

 

 

 


 

 

Zarząd Spółki wyznacza strategię działania i zapewnia niezbędne środki i zasoby w celu:

 
 
 • rozwoju rynku przez zwiększanie efektywności obsługi dotychczasowych klientów oraz pozyskiwanie nowych rynków docelowych,
 • ciągłej poprawy wyników finansowych poprzez wzrost sprzedaży i zmniejszenie kosztów,
 • zapobiegania wszelkim zanieczyszczeniom i minimalizowania ewentualnych negatywnych skutków na środowisko naturalne,
 • poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 

 


 

 

Politykę Spółki realizujemy poprzez:

 
 

 • systematyczne usprawnianie działań
 • poprawę jakości zgodnie z przyjętym Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001
 • troskę o środowisko naturalne zgodnie z Systemem Zarządzania Środowiskiem ISO 14001
 • nieustanną poprawę bezpieczeństwa świadczonych usług zgodnie z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.
 • zwiększanie świadomości pracowników i stałe podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych
 • zwiększanie efektywności pracy
 • nieustanne unowocześnianie parku maszyn i urządzeń odpowiadających rosnącym wymaganiom i przepisom prawa
 • działania zgodne z obowiązującym prawem.