DOTACJE KONTAKT
 

Spółka realizuje projekty współfinansowane
ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013:

 

 

 

Działanie1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw

 
 

Tytuł Projektu: Zestaw urządzeń i oprogramowania do tworzenia baz danych obiektów przemysłowych

 

 

 


 

 

Działanie1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw

 
 

Tytuł projektu:
Rozwój Kadry opartej na wiedzy POL-INOWEX Spółka Akcyjna.

Celem projektu jest wzrost umiejętności zawodowych i osobistych pracowników firmy POL-INOWEX SA do dnia 30.04.2014r. W ramach projektu Uczestnicy (pracownicy firmy) wezmą udział w szkoleniach branżowych i rozwijających umiejętności osobiste i menedżerskie niezbędne w pracy na zajmowanych stanowiskach.

 

 

 


 

 

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

 
 

  • Tytuł projektu: Społeczna odpowiedzialność biznesu